29 марта, 2017

Чого саме не вистачає в Селидовому для комплексного підходу до підвищення енергоефективністі?

Енергоефективність в наш час – це показник, яким послуговуються у своєму житті люди нового світогляду. Вони усвідомлюють минущість індустріальної епохи з використанням вичерпних природних ресурсів та потребу у впровадженні новітніх технологій отримання енергії, способів її ефективного використання. В Україні порівняно недавно починають впроваджуватися деякі з практик ефективного використання різних видів енергії, які давно вже реалізовуються в країнах Заходу. Для цього, зокрема, на місцевих рівнях впроваджуються міжнародні програми з енергоефективності, встановлюється контакти та обмін досвідом з іншими містами Європи, відбувається підтримка програм з енергоефективності міжнародними фондами. Крім того, існують також місцеві та державні програми з енергозбереження. Активісти руху «Сильні громади» проаналізували, які інструменти використовує місцева влада для підвищення ефективності споживання тепла й електроенергії в Селидовому. За розробленою нами методологією оцінка ефективності дій місцевої влади проводилась за 11-бальною шкалою за 13 параметрами. Селидове отримало 2,75 балів. Детальніше параметри та критерії оцінювання можна глянути тут.

Вкрай неефективне використання енергоресурсів, так само, як і неефективне споживання тепла і електроенергії, – це важка хвороба, що може перетворитися на смертельну загрозу національній безпеці України. Позаторік нам вдалося позбутися залежності від закупівель російського газу. Проте останні події, пов’язані з блокуванням руху поїздів, що везуть вугілля з непідконтрольної території, показали, що наша енергетика досі залишається критично залежною від поставок вугілля. Стратегічним викликом для України є позбутись цієї залежності шляхом переходу від екстенсивного використання енергії до інтенсивного. Іншими словами, шляхом підвищення енергоефективності. Не буде перебільшенням сказати, що вирішення цієї проблеми є ключовим для зміцнення національної безпеки. Без її вирішення неможливо також побудувати сучасну економіку та увійти в коло багатих розвинених країн. Хіба може стати заможною держава, яка надає своїм бідним громадянам субсидії для обігріву вулиці?

Описану проблему має вирішувати не тільки уряд, а й місцева влада. Саме вона, у співпраці з територіальними громадами, повинна проявити ініціативу і розпочати заходи, спрямовані на економію та підвищення ефективності використання електричної енергії й тепла. Тим більше, що для цього не треба «винаходити велосипед», а можна скористатись досвідом тих міст і громад, які вже кілька років йдуть цим шляхом. У 2008 році Європейська Комісія започаткувала так звану Угоду мерів. Мета угоди – «заохочення й підтримка зусиль, яких докладають місцеві органи влади у сферах розробки й реалізації політики сталого енергетичного розвитку». Проте, Селидівська міська рада досі не виявила такої ініціативи. Відповідно має 0 балів. У відповідь на нашу пропозицію підписати Угоду мерів, міська рада повідомила, що при наданні проекту такої угоди, його буде розглянуто та підписано. Тепер, на наш погляд, справа залишається за депутатським корпусом або ж активними небайдужими громадянами, що проявлять ініціативу та подадуть проект. Підписання Угоди мерів керівниками органів місцевої влади України може стати першим кроком на шляху до зазначеної стратегічної мети.

Також члени територіальної громади мають можливість ініціювати приєднання до створеної в 2007 році Асоціації енергоефективних міст України, що наразі об`єднує понад 70 міст. Серед пріоритетних напрямків діяльності Асоціації є допомога у впровадженні сучасних технічних і фінансових підходів, спрямованих на підвищення енергоощадності, енергоефективності та енергетичної безпеки. Одним з лідерів у впровадженні політики енергоефективності та енергозбереження в Україні вважають місто Рівне. Отже, держслужбовці та активісти з міст, що приєднуються до Асоціації, мають можливість використовувати вже накопичений досвід. Досвіду членства в цій асоціації Селидове також поки що немає (0 балів). Міська рада, як і випадку з Угодою мерів, повідомила, що за наявності ініціативи вступу до Асоціації, це питання буде розглянуто на засіданні міської ради.

Також координатори руху «Сильні громади» звернулися із запитом до Селидівської міської ради та попросили надати інформацію щодо наступних питань, які є ключовими в розробці політики з енергозбереження.

Ми попросили надати інформацію про місцеву програму енергетичного розвитку, що є стратегією розвитку енергоефективності міста. Стратегія – це кількарічне планування. Виявилось, що окремої програми Селидівською міською радою не затверджено (0 балів). Однак у Програмі економічного та соціального розвитку на рік є пункт 3.3. Енергозбереження та енергоефективність (Фото 1).

Фото 1. Розділ Програми економічного та соціального розвитку на 2017 рік

Прикладом впровадження програми енергетичного розвитку є м. Бахмут.

Нас цікавила наявність плану енергоефективності. Це документ, який визначає порядок дій місцевої влади з впровадження енергоощадних технологій. Ухвалюється міською радою. Отже, як і в попередньому випадку, в Селидовому окремого плану енергоефективності не розроблено (0 балів). Проте, в додатках до Програми економічного та соціального розвитку на рік, є розділ «Заходи по розділу Програми «Енергозабезпечення та енергоефективності» (Фото 2).

Фото 2. Розділ Заходів до Програми економічного та соціального розвитку

Гарним прикладом міського плану енергоефективності є Муніципальний енергетичний план Краматорська.

Ми затребували документи, які б підтверджували запровадження системи енергомоніторингу у закладах комунальної власності. Такої інформації міська рада не надала (0 балів). Проте зазначила, що після проведення енергомоніторингу складено 9 проектно-кошторисних документацій по закладах комунальної власності. В свою чергу, пізніше у пропозиціях, що ми надіслали міській раді, зазначалось також про систему енергомоніторингу. Багато міст України впроваджують автоматизовані електронні системи енергомоніторингу. Прикладами цього є міста Івано-Франківськ, Лубни, Славута, міста Дніпропетровщини. Енергомоніторинг – це ще один інструмент, який дозволяє, не відмовляючись від комфорту, підтримувати енергоспоживання на економічному рівні за допомогою контролю споживання енергоносіїв. Механізм енергомоніторингу заснований на постійній реєстрації енергоспоживання і вимірі температури повітря. Такі системи дозволяють створити інформаційну базу для проведення енергоощадних заходів у лікарнях, школах та дитячих садочках міста, аби відстежувати досягнення запланованих показників енергоефективності, аналізувати динаміку і структуру споживання енергоресурсів, швидко реагувати на несправності в системі тепло- і газопостачання, оперативно управляти обсягами енергоспоживання, а також формувати якісну базу даних для впровадження сучасних методів енергоменеджменту. У відповіді Селидівської міської ради зазначили, що «при термомодернізації будівель обов’язково проводиться енергомоніторинг, за підсумками якого готується проектне рішення щодо реалізації цих заходів. Ці рішення готуються на кожну будівлю окремо, а не взагалі». На наш погляд, дуже добре те, що міська рада провадить заходи з термомодернізації будівель, попередньо проводячи оцінку їх енергоефективності. Проте, як бачимо з досвіду інших міст енергомоніторинг також передбачає постійний контроль енерговитрат із залученням спеціального ПО та автоматизованих систем.

Сьогодні вже близько 60 міст в Україні мають у виконавчих органах міських рад такого спеціаліста. Якраз енергоменеджери планують і впроваджують у містах стратегічні проекти енергоефективності. Такої посади в Селидовому не виявилось (0 балів). Міська рада обґрунтовує недоцільністю впровадження посади енергоменеджера, зазначаючи, що при необхідності розробки проектів з енергозбереження, залучаються відповідні фахівці зі сторони.

Наступним параметром нашого дослідження є залучення мешканців до енергоощадних технологій. Як повідомила у відповіді на запит Селидівська міська рада, до програми соціально-економічного розвитку в 2016 році включено 100 тис. грн для відшкодування відсотків за кредитами для реалізації державної програми енергоефективності (підтримка кредитної програми «Ощадний дім»). Програма передбачає часткове погашення кредиту як з державного так і місцевого бюджетів, який бере ОСББ для втілення заходів з утеплення будинків, встановлення приладів обліку споживання енергоресурсів. Як зазначив, звітуючи за 2016 рік, міський голова Селидового, протягом минулого року 14 ОСББ взяли кредити в «Ощадбанку» на суму 469,5 тис. грн, міська рада погасила відсотки за користування кредитами в розмірі 44,8 тис. грн. Ці заходи будуть продовжені в 2017 році.

Ще одним із заходів, що має сприяти заохоченню жителів міста до підвищення енергоефективності будинків, є фінансова підтримка утворених ОСББ у Селидовому. Це програма дольової участі в капітальному ремонті багатоквартирних будинків у розмірі 50% від вартості ремонту. У звіті міського голови зазначається, що минулого року в 14-ти багатоквартирних будинках здійснили капітальний ремонт, на що міський бюджет виділив 117,8 тис. грн.

Також варто навести приклади заходів з енергозбереження, що свідчать скоріше про інтенсивний спосіб використання енергоресурсів в Селидовому (використано дані офіційного сайту міської ради).

Так, у лютому 2016 року м. Селидове захистило пріоритетні інвестиційні пропозиції перед Донецькою облдержадміністрацією. До пропозицій включили інвестиційні проекти на суму 65,8 млн грн. Основними напрямками були тепломодернізація будівель культури, спорту, капітальні ремонти і реконструкція об’єктів центрального опалення, водопостачання, водовідведення, вуличного освітлення, дорожнього господарства. В результаті в області затвердили фінансування 13-ти об’єктів на загальну суму 50 млн грн. Наприкінці 2016 року розпочата реконструкція одного з таких об’єктів – котельні №13 м. загальною кошторисною вартістю 7,2 млн грн (кошти обласного бюджету). Проект передбачає закриття котельні «Центральна» з перепідключенням споживачів до котельних №13 і №7. В результаті чого, в котельні №13 додатково встановили два сучасних енергоефективних котли типу КСВ-2.5 мВт та прокладуть понад 600 метрів тепломереж. Ці заходи дозволять заощадити понад 560 тис. м3 природного газу на рік та покращити якість послуг з теплопостачання.

У 2015 році за рахунок коштів місцевого бюджету (154,1 тис. грн) в Селидовому розробили проект будівництва блокової вугільної міні-котельні в амбулаторії №4 м. Гірник. Цей інвестиційний проект планують реалізувати у 2017 році за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку (І транш 2,7 млн грн). Котельна установка складається з 2 опалювальних твердопаливних водонагрівальних котлів, номінальною тепловою потужністю 200 кВт кожний. Встановлення системи безпосередньо біля закладу дозволить звести втрати тепла до мінімуму, зекономити на підведенні труб.

Також 2017 року міські ради планують розробити схему оптимізації системи теплопостачання в містах Селидове і Українськ. Своєю чергою, обласне КП «Донецьктеплокомуненерго» має завдання реконструювати теплові мережі міст Селидове і Українськ з впровадженням труб в ППУ ізоляції та капітально відремонтувати будівлі котельних на загальну суму 17,4 млн грн за рахунок коштів обласного бюджету.

Як повідомляє Селидівська міська рада, вуличне освітлення облаштоване засобами обліку споживання електроенергії в повному обсязі протягом 5 років, лампи використовуються лише з енергоефективними характеристиками.

Варто також сказати про заходи з термомодернізації будівель та ремонту систем опалення комунальних закладів:

· Виконано капітальні та поточні ремонти системи опалення у дитячих садках «Космос», «Топольок», «Чайка» на суму 447,1 тис. грн;

· У Селидівській ЗОШ №6 провели гідрохімічне очищення системи опалення (199 тис. грн);

· В Українській ЗОШ №12 виконали ремонт м’якої та шиферної покрівлі над харчоблоком, капітально відремонтовано перехід та туалетні кімнати (485 тис. грн);

· У Гірницькій ЗОШ №17 частково виконали капітальний ремонт м’якої покрівлі, відремонтували котел, замінили димову трубу, провели гідрохімічне очищення системи опалення.

· В Гірницькій ЗОШ №19 виконали поточний ремонт фасаду, ремонт системи опалення і котла в Курахівській ЗОШ №22. Загальна вартість робіт склала 67,6 тис. грн;

· Довгі роки в Цукуринській ЗОШ №26 не проводили капітальних ремонтів. 2016 року там відремонтували м’яку покрівлю, систему опалення, виконали поточні ремонти приміщень. Загальна сума виділених коштів з місцевого бюджету склала майже 755 тис. грн;

· Крім того, виконуючи заходи програми із теплозбереження, в гімназії, ЗОШ №1, №6 та №26 замінили 219 вікон на металопластикові на загальну суму 1,5 млн грн;

· Для економії енергоресурсів та використання альтернативних джерел опалення у 2016 році в Селидовому збудували за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету 2 вугільні контейнерні котельні в школі №6 та в дитячому закладі «Топольок» на загальну суму 4,6 млн грн;

· Позаяк у 2016 році, опорним закладом визначили ЗОШ №6, за кошти місцевого бюджету (567 тис. грн) розробили проектно-кошторисну документацію та провели експертизу за проектом «Реконструкція будівлі Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 (термомодернізація)» вартістю 12,3 млн грн. Реалізувати цей проект планують у 2017 році.

· Селидове продовжує роботи щодо залучення інвестицій для проведення капітальних ремонтів (термомодернізації) в загальноосвітніх школах №1, №13 та гімназії. З міського бюджету на розробку проектної документації направили 400,0 тис. грн. У поточному році місто планує реалізувати ці проекти за рахунок коштів ІІ траншу Європейського інвестиційного банку. Загальна вартість робіт для втілення цих проектів складе 41,7 млн грн.Фото 3. Ремонти в закладах освіти

· Новий вигляд має амбулаторія в селищі Цукурине. Влітку там виконали роботи з заміни дерев'яних вікон і дверей на пластикові, відремонтували медичні та допоміжні кабінети, мережу водопостачання та водовідведення, систему опалення, замінили електропроводку, облаштували ганок. Загальна вартість робіт склала понад 180 тис. грн;

· Також у приміщеннях медичних установ виконані ремонтні роботи по заміні 385 вікон на металопластикові, на що спрямували 2,1 млн грн;

· Наприкінці 2016 року за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (8,2 млн грн) та місцевого бюджету (0,9 млн грн) в Селидовому розпочали реалізацію інвестиційного проекту з капітального ремонту (термомодернізації) інфекційного відділення. В процесі реалізації проекту замінили покрівлю та утеплили фасад, відремонтували внутрішні приміщення, ґанок, замінили зовнішні і внутрішні двері, водопровідну, каналізаційну і опалювальну системи;

· Для проведення термодернізації будівель головного корпусу міської лікарні, амбулаторій №1, 4, 6 за рахунок коштів місцевого бюджету та державного фонду регіонального розвитку розробили проектну документацію (1,5 млн грн). Реалізація цих проектів, очікується в 2017 році за рахунок коштів II траншу Європейського інвестиційного банку. Вартість робіт з капітальних ремонтів складе 74 млн грн;

· У спортивному залі стадіону «Авангард» м. Гірник виконали роботи з відновлення системи опалення та встановили новий електричний котел (31 тис. грн);

· У закладах фізкультури та спорту замінили 35 віконних блоків, загальною вартістю 403 тис. грн;

· У Гірницькому центрі фізичного здоров'я населення за рахунок бюджету міста Селидове, в сумі 63,2 тис. грн, у залі для занять спортивною аеробікою замінили стару підлогу на ламінат, виконали поточний ремонт м’якої покрівлі над залом боксу та проводили роботи з облаштування 23-х віконних відкосів;

· У перспективі є відновлення роботи басейну та термомодернізація будівлі ДЮСШ;

· Протягом року в установах культури здійснили частковий ремонт шиферної покрівлі, опалювальної, водопровідної і каналізаційної систем в будинках культури на суму 751 тис. грн;

В рамках проекту «Підтримка стабілізації громад, які постраждали під час конфлікту на Донбасі», який здійснюється Міжнародною організацією з Міграції в Україні, за підтримки Уряду Японії, здійснили ремонт І поверху приміщення центральної міської бібліотеки для дорослих. Зокрема, для підвищення енергоефективності замінили вікна, зовнішні і внутрішні двері.

Важливим також є залучення грантових коштів на освітні програми для населення у сфері енергоефективності. Однак Селидівська міська рада досі не підписала таких грантів, але пообіцяла врахувати це в подальшій роботі.

Як бачимо, Селидове впроваджує заходити з енергозбереження, залучаючи переважно обласні кошти для термомодернізації, заміни вікон та ремонту систем опалення комунальних закладів, а також проводить розробки систем теплопостачання. Проте робота з підвищення енергоефективності житлових будинків хоч і ведеться шляхом залучення ОСББ до кредитних програм та дольової участі у капремонтах, може давати набагато кращі результати, якщо місто використає вищеописаний європейський досвід роботи з енергоефективності. Одним з успішних прикладів використання такого досвіду є м. Долина Івано-Франківської області.

Олександр ЦАХНІВ
Координатор руху «Сильні громади» у Селидовому

24 марта, 2017

В Селидово правоохранители задержали боевика «Оплота»


Вчера в ходе оперативно-профилактической отработки сотрудники Селидовского отделения полиции обнаружили 24-летнего мужчину, который длительное время находился в рядах вооруженных сил фейковой республики «ДНР». Разочаровавшись в идеях и действиях руководства, молодой человек покинул ряды террористов и пытался избежать ответственности, скрываясь у своей бабушки. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы. 

В рамках проведения превентивных мероприятий на территории обслуживания Покровского отдела полиции селидовские правоохранители проверяли жителей населенных пунктов на причастность к незаконным вооруженным формированиям. Так, сотрудники криминальной службы установили, что 24-летний местный житель с мая 2014 года по февраль 2015 "служил" в рядах террористов.

Молодой человек рассказал, что жил в Донецке с матерью, нигде не работал, поэтому остро нуждался в деньгах. В мае 2014 года он проходил по площади и увидел палатку с листовками, в которых было написано, что в подразделение «Оплот» проводится набор мужчин разного возраста. Также была обещана неплохая зарплата - 15 000 российских рублей. Парню такое предложение показалось заманчивым, и уже на следующий день он отнес свои документы в комиссариат «ДНР».

Молодой человек сразу был принят на службу в мотострелковую роту на должность «стрелка». Ему выдали форму камуфляжного цвета со знаками батальон «Оплот» и дали позывной «Чико». В течение двух недель он проходил курс молодого бойца, где «командиры» обучали новобранцев приемам рукопашного боя, преодолению полосы препятствий, стрельбе и тактике ведения боя.

После окончания учебного курса новоиспеченному боевику выдали автомат Калашникова, и он начал нести службу на КПП базы, где осуществлялась подготовка террористов.


- Я жил в казарме, которая находилась на территории базы. Службу мы несли по 2 часа, а 4 - отдыхали. С территории базы нас не выпускали. В свободное от дежурств время мы занимались тактической и огневой подготовкой, а также изучали приемы рукопашного боя. Все занятия с нами проводил старшина с позывным «Кобра». Еще нас часто вывозили на закрытых бусах к крупным супермаркетам в г. Макеевка, где нужно было контролировать территорию и не пускать в магазины инкассаторов, - рассказывает 24-летний боевик.

Также молодой человек признался, что за все время пребывания на службе в «ДНР», денег ему ни разу не заплатили.

Разочаровавшись в идеях, которые «исповедовало» командование террористов, в феврале 2015 он сдал оружие и вернулся к матери, которая проживала в Донецке. Узнав о террористической деятельности сына, женщина посоветовала ему на время спрятаться у бабушки, которая живет в городе Селидово, и тот переехал жить к пожилой родственнице.

К тому времени, как правоохранители обнаружили боевика, он вел скрытый образ жизни, нигде не работал, а на улицу выходил только ночью.

- Сейчас я понимаю, что совершил большую ошибку. Мне нужны были деньги, ради которых пришлось поступиться некоторыми жизненными принципами. Я раскаиваюсь в своем поступке, - отмечает задержанный.
По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Таким образом, бывшему боевику грозит до 8 лет лишения свободы.

20 марта, 2017

Електронна демократія в дії: газета "Інформатор" та Рух "Сильні громади" збирають найбільші проблеми Селидового

Рухом “Сильні громади” та Національним демократичним інститутом США (NDI) спільно з редакцією сайту gazeta.06237.info ( газета «Інформатор») за допомогою ресурсів порталу “Ваша думка” проводиться кампанія онлайн-опитування мешканців міста щодо найгостріших проблем Селидового “РЕЙТИНГ ПРОБЛЕМ МІСТА СЕЛИДОВЕ”.

Кожен охочий у відповідній формі опитувння на порталі “Ваша думка” має можливість висловити своє бачення найбільш гострих проблем в місті Селидове конкретизуючи їх кількома словами - потрібен ремонт дороги на певній вулиці, неякісні послуги в певній лікарні, неякісна освіта в певному навчальному закладі, бруд в місті на певній вулиці, нестача місць в конкретному садочку і.т.д.

Це також можуть бути проблемні питання, вирішення яких відноситься саме до компетенції місцевого самоврядування, наприклад:

житлово-комунальне господарство (публічні вбиральні, зруйноване житло, житло для переселенців, благоустрій тієї або іншої території, озеленення, створення зон відпочинку, дитячі майданчики, питання побутових відходів, парковки, стоянки таксі, організація місцевих ринків, розміщення тимчасових споруд, графік та маршрути громадського транспорту, кладовища, бігборди, будівництво, питання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування);
освіта;
культура;
інфраструктура;
земельні відносини;
соціально-економічний розвиток (інвестиції, місцеві податки та збори, доходи та видатки бюджету);
комунальні підприємства;
використання природних ресурсів;
адміністративні послуги;
молодіжна політика;
громадська безпека;

Для того аби проголосувати, вам потрібно перейти за посиланням www.vdmk.org/4322

та відповісти на питання: «Яка проблема в місті Селидове вас найбільше турбує?», або ж надіслати смс повідомлення на номер 093-177-00-35 з текстом: 4322+відповідь. Голосування буде активним до 27 березня. Будьте активними громадянами та долучайтесь до загальноміського опитування.

17 марта, 2017

Селидовские МарионеткиЛица стерты, краски тусклы - то ли люди, то ли куклы, 
Взгляд похож на взгляд, а тень на тень.

Эти строки Андрея Макаревича идеально подходят под описание нынешнего состава Общественного совета (ОС) г.Селидово. Из прошлых наших публикаций вы уже знаете, что мэру города В.Ремизову удалось продавить себе ручное большинство в этом органе. И теперь он спокойно может делать нужные фрикции, в паре с председателем ОС Ларисой Лялюевой.

Вот вам свежий пример. Во вторник прошло очередное собрание Общественного совета. Среди прочих рассматривался вопрос о выделении помещений для работы общественных организаций.

Поступило два обращения - от Селидовской организации чернобыльцев и Благотворительного фонда «Дарим Добро» о предоставлении им помещений для ведения уставной деятельности.

Обе организации достойные, но есть отличия. Первая – осваивает исключительно бюджетные деньги и полностью зависима от исполкомовских бюрократов. Вторая – опирается лишь на частные пожертвования и абсолютно независима от чиновников.

Как говорится в еще одном известном стихе, «мамы разные нужны, мамы всякие важны. Дело было вечером, спорить было нечего» - обе организации работают на благо людей, свободных помещений в городе немеряно – одобрить и забыть.

Но даже тут старая телега заскрипела, рыжий кучер протянул по спине дряхлую кобылу и та выдала очередную кучку дерьма - управляемое большинство отказало фонду «Дарим Добро» в предоставлении помещения.

Что делает для жителей большого Селидово «Дарим Добро» - вы прекрасно знаете. За короткий срок он помог многим многодетным семьям, больным детям, для детей наших городов и поселков построил игровые площадки, в детские сады приобрел посуду, активно участвует в спортивной и общественной жизни города.

Конечно, «Дарим Добро» и дальше будет работать на благо людей. Но вот селидовская власть упустила свой еще один шанс сделать хоть что-то полезное в этой жизни.

И мы уверены, что очень скоро, на предстоящих в этом году местных выборах, «… кукол снимут с нитки длинной и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках» Вместе с главным кукловодом.

14 марта, 2017

Наскільки ефективно працюють інструменти комунікації у Селидовому

В життя громад впроваджуються все більше нових інструментів впливу на діяльність органів місцевого самоврядування. Виникають нові способи та форми комунікацій між владою, депутатами, жителями громади. З’являється можливість ініціювання та прийняття дійсно важливих рішень через залучення до цього процесу безпосередньо жителів громад та відкрите ведення діяльності місцевою владою. Такими інструментами та формами комунікації є запити про доступ до публічної інформації, звернення громадян, місцеві ініціативи, громадські збори, громадська експертиза, громадські слухання, громадська рада, електронні петиції, звітування голів, депутатів, органів виконавчої влади, комунальних підприємств тощо. Активісти руху «Сильні громади» розробили методологію, за допомогою якої дослідили, наскільки ефективно ці інструменти демократії розвинуті в Селидовому. 

На законодавчому рівні прийняті норми, що описують ці інструменти, регламентують порядок їх застосування, встановлюють відповідальність за порушення. Відповідно, важливим показником виявлення волі представників місцевої влади є прийняття як окремих Положень чи затвердження Порядків щодо застосування кожного з механізмів взаємодії, так і викладення їхнього опису в Статуті громади (ст. 19 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні») чи регламентах міських рад, виконавчих комітетів. Крім того, важливим показником взаємодії та відкритості є обов’язкове оприлюднення широкого спектру інформації (ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації») на офіційному сайті міської влади, у т.ч. Статутів, Регламентів, Положень, Порядків, в яких затверджена процедура використання механізмів взаємодії влади й громади. Відповідно до цієї норми Закону, обов’язковим є також оприлюднення на сайті міськради звітів за проведеною роботою цьому напрямку, розміщення графіків прийому, зразків оформлення документів (зокрема зразків запитів – ст.19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»).

Так, згідно розробленої рухом «Сильні громади» методології оцінки використання таких інструментів взаємодії місцевої влади з громадянами, Селидове набрало 35,25 балів з можливих 74. Наявність або відсутність основних інструментів, надані у вигляді інфографіки.А тепер докладніше розглянемо кожен інструмент взаємодії.

Отже, почнемо з запитів про доступ до публічної інформації та звернень громадян. Ці інструменти різняться між собою, не зважаючи на видиму схожість, в першу чергу, своїм змістом: запит – прохання надати інформацію, звернення – прохання вчинити певні дії, викладені у пропозиціях, заявах чи скаргах. Варто також мати на увазі, що запит на інформацію подається з метою реалізувати конституційне право на отримання інформації, передбачене статтею 34 Конституції України і детально врегульоване Законом України “Про доступ до публічної інформації”, звернення – з метою реалізації низки конституційних прав. А саме, за допомогою пропозицій громадяни можуть реалізовувати не тільки право на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, але й право брати участь в управлінні державними справами. З заявами звертаються щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. І основною відмінністю, що має практичне значення, є строк надання відповіді. На запити – 5 робочих днів, на звернення – 30 календарних днів.

Розглянемо, використання механізму запитів і звернень Селидівською міською радою. Щодо перших, то міська рада на наш офіційний запит не надала інформації про наявність затвердженого Порядку складання, подання, опрацювання запитів на інформацію та надання відповідей на них, ні Порядку обліку запитів на інформацію. Відповідно, ця інформація відсутня й на офіційному сайті Селидівської міської ради. Натомість на сайті міської ради в розділі «Сектор з правової роботи та доступу до публічної інформації» (шлях по сайту: вкладка «Влада» - вкладка «Структура» - внизу 1 серед 24 розділів) можна знайти посилання на коротку «інструкцію», яка, на жаль, повною мірою не висвітлює опис механізму запиту про доступ до публічної інформації. Зокрема, впадає в око у цій «інструкції» відсутність опису строків розгляду, процедури оскарження запитів тощо. Про порушення вимог пп.10 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» свідчить відсутність звітів щодо задоволення запитів. Проте варто сказати, у виконання пп. 11 цієї ж норми Закону, в цій «інструкції» зазначено відповідальну особу, графік прийому запитів, поштову скриньку, телефон, електронну адресу. Але варто відзначити сумлінність виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» управлінням соціального захисту населення. Ним викладено затверджений наказом Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в управлінні праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради, Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації, зразок запиту, звіти щодо задоволення запитів та графіки прийому запитів в усній, письмових формах, поштову адресу, телефон тощо.

Кращі справи зі зверненнями громадян. По-перше, варто зазначити, інформація про звернення громадян міститься як в Статуті громади, Регламенті виконавчого комітету, які є на сайті міськради, так і затверджено Порядок розгляду письмових звернень громадян у виконкомі міської ради окремим рішенням №57 від 28.03.2012р., що його надано у відповідь на запит про доступ до публічної інформації. Зрозуміло, що міська рада зобов’язана публікувати на сайті не тільки Статут та Регламент, але й зазначений окремий Порядок, тим самим виконуючи вимоги ч.2 ст. 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», де зазначається, що розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати на веб-сайті інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації.

Відповідно до статей 7.7.1 та 7.7.2. Регламенту роботи виконавчого комітету, прийом, реєстрація, первинний розгляд звернень, контроль за додержанням термінів проходження звернень у виконкомі та опрацювання доручень керівництва щодо розгляду звернень по суті порушених питань, контроль за їх виконанням і наданням відповідей громадянам проводиться відділом діловодства і контролю міської ради.

Варто сказати, що на сайті у вкладці «Звернення громадян» розміщено інформацію про закони та підзаконні акти України, що регулюють питання звернень громадян, Загальну Декларацію з прав людини; графіки прийому з особистих питань керівництвом виконкому Селидівської міської ради, та особистого прийму осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги; інформацію про стан роботи зі зверненнями (звіти) за різні періоди; зразок заяви. Зокрема, звіт зі звернень за 2015 рік є по управлінню соціального захисту населення.

Як вказано у статті 6.1.3. Регламенту роботи виконавчого комітету: усі посадові особи місцевого самоврядування повинні здійснювати прийом жителів міста. У кожному підрозділі виконкому, відділі, комунальному закладі є окремі графіки, з якими можна ознайомитись, перейшовши до відповідного розділу сайту, в якому містяться відомості про конкретну установу, відділ тощо.

Щодо виїзних графіків міського голови, його заступників, керівництва виконкому, то вони на сайті відсутні. В п.7.3 Регламенту роботи виконкому зазначено: «Оприлюднення графіків виїзних прийомів здійснюється напередодні їх проведення за місцем мешкання громадян відповідними органами місцевого самоврядування, на території яких проводиться виїзний прийом, оголошення про проведення телефонного зв’язку з населенням “Гаряча лінія” оприлюднюється у засобах масової інформації щотижня».

Варто додати, що виїзні графіки викладені на сайті міськради управлінням соціального захисту населення та КЗ «Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги».

На головній сторінці сайту розміщена контактна інформація: поштова та електронна адреси, телефон.

Ситуація ж з прийомом звернень громадян депутатами міської ради наступна: на сайті оприлюднений графік прийому громадян депутатами, проте далеко не кожен депутат його дотримується. Зазвичай, прийоми відбуваються за попереднім погодженням між громадянином та депутатом (докладніше див. тут).

Також важливим плюсом є функціонування порталу «Контакт-центр», на який можна потрапити за посиланням з офіційного сайту міськради, де після створення власного кабінету, можна заповнити форму звернення, простежити його виконання, ознайомитись зі статистикою та мапою звернень тощо. На порталі «Контакт-центр» оприлюднені номери телефонів «гарячої лінії». Портал надає жителям можливість:

• отримувати інформацію про діяльність органів влади;

• контролювати своєчасність та якість робіт, що виконуються на об'єктах міського господарства;

• повідомляти про виявлені порушення;

• вказувати на незаконне розміщення об'єктів;

• пропонувати додаткові роботи з благоустрою дворів;

• оцінювати роботу державних установ;

• підтверджувати чи спростовувати відповіді службовців про вирішення проблем.

З Регламентом контакт-центру можна ознайомитись тут.

Місцеві ініціативи

Місцева ініціатива – інструмент волевиявлення, що надає можливість громадянам самостійно вирішувати будь-які питання місцевого значення шляхом подачі до органу місцевого самоврядування проекту рішення, який обов’язково розглядається на сесії місцевої ради.

На державному рівні регулюється Законом України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». Проте закон не визначає порядку реалізації права на місцеву ініціативу членами територіальної громади. Таким чином, відповідний порядок може бути урегульований через ухвалення міською радою окремого Положення «Про порядок реалізації права на місцеву ініціативу» та/або визначений у Статуті територіальної громади. Фактично Селидівською міською радою механізм міських ініціатив прописаний тільки в п. 2.8 Статуту громади.Згідно з листом-відповіддю від 14.12.2016р. №004-96 17/7 на наш офіційний запит про доступ до публічної інформації, окремих положень по місцевих ініціативах не приймалось. Відсутність окремого положення, де б детально було описано процедуру проведення місцевих ініціатив, може свідчити про відсутність волі у прийнятті рішень представників місцевого самоврядування щодо підвищення ефективності механізмів взаємодії влади з населенням. Перелік рішень, прийнятих за результатами розгляду поданих місцевих ініціатив, на наш запит також не був наданий, тож можна говорити про їхню відсутність. Отже, як бачимо, такий механізм, як місцеві ініціативи слабо розвинутий й принаймні 2016 року не працював.

Громадські збори

Загальні збори громадян – зібрання членів територіальної громади за місцем проживання для вирішення питань місцевого значення. Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані розглянути пропозиції та зауваження підтримані загальними зборами.

Ситуація з громадськими зборами подібна до місцевих ініціатив: в Статуті пунктом 2.5 прописаний порядок, а окреме положення, згідно з відповіддю на запит, відсутнє. Попри відсутність в Статуті громади говориться про те, що порядок проведення загальних зборiв громадян за мiсцем проживання, прийняття на них рiшень i характер цих рiшень визначаються “Положенням про загальнi збори громадян за мiсцем проживання”, що затверджується рiшенням мiської ради. Варто сказати, процедура загальних зборів громадян описана лише в загальних рисах.


Так, не вказано, зокрема, хто може брати участь (наприклад: громадяни, які досягли 18 років і постійно проживають на відповідній території; народні депутати та депутати місцевих рад; представники органів державної влади та місцевого самоврядування; громадські об’єднання, органи самоорганізації населення, організації співвласників багатоквартирних будинків, благодійні організації; представники підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності тощо), а зазначено тільки тих, хто може скликати. Не описано порядок подання та реєстрації документів на ініціювання, проведення, оформлення рішення громадських зборів тощо. Тобто у випадку з загальними зборами громадян, також можна припустити відсутність волі в прийнятті рішення про затвердження окремого положення, де б чітко була прописана процедура їхнього проведення. Протоколів за результатами проведення громадських зборів на запит не було надано й відповідно, можна припустити, що такі не проводились.

Громадські слухання

Громадські слухання – зустріч з депутатами місцевої ради, службовими особами її виконавчих органів, місцевим головою, іншими посадовими особами місцевого самоврядування, під час якої члени громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

На державному рівні цей механізм регулюється Законом України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», але Законом не визначено порядок проведення громадських слухань. Він може бути закріплений у Статуті та Положенні територіальної громади про громадські слухання.

Селидівська міська рада для реалізації механізму громадських слухань прийняла положення в п. 2.7. Статуту громади (фото 3), та затверджений рішенням від 20.03.2013 р. № 6/34-871 Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, що його надали у відповідь на наш запит. У відповіді на запит також зазначено, що протягом 2016 року громадських обговорень не проводилось.Оскільки на сайті міськради Порядок відсутній, порушуються вимоги ч.2 ст. 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», де зазначається, що розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації.

Такий механізм як громадська експертиза передбачає проведення оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами влади у своїй роботі на жаль, не розроблений як нормативно, так не мав застосування й на практиці. На державному рівні регулюється Постановою КМУ від 5.11.2008 р. №976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади». Єдине, що можна зауважити, це згадка про громадські експертизи в Статуті громади (Фото 4), що вчергове свідчить про відсутність волі у представників місцевого самоврядування щодо прийняття рішень для розробки механізмів взаємодії громадськості й представників влади.Громадська рада

Громадська рада – постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворений для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

На місцевому рівні в Селидовому діяльність Громадської ради регулюється Статутом громади та Положенням про громадську раду від 20.03.2013р. №6/34-871 до якого цього року були внесені зміни. Проте в Статуті громади діяльність громадської ради описана не повно, й обмежується проведенням громадських експертиз.Крім того, на сайті міської ради викладено: протоколи засідань, плани робіт, склад Громадської ради: керівництво (щоправда, без зазначення контактних даних), комітети, члени громадської ради. Щодо графіків та місця засідань, то така інформація на сайті відсутня. Проте є одиничне оголошення про наступне засідання з зазначенням порядку денного.

Також треба зазначити про оновлення складу громадської ради, яке було здійснено проведенням установчих зборів від 23.08.2016р. На думку деяких представників громадських організацій, що увійшли до нового складу, діяльність ради стала носити менш формальний характер. Проте, як зазначають ті ж представники громадської ради: для прийому громадян формально існує приймальня, але фактично не прийнято заходів щодо встановлення графіку прийому та присутності в ній представників громадської ради.

Звітування міського голови, виконкому, комунальних закладів, установ, підприємств, депутатів

Стосовно звітування представниками органів місцевого самоврядування, комунальних установ, підприємств, депутатів, то одразу треба сказати, що на місцевому рівні нормативна база представлена у вигляді Статуту громади, Регламентів роботи міської ради та виконавчого комітету. Окремих положень не розроблялось.

Щодо звітування міського голови, то в Статуті громади зазначено:Про діяльність виконкому звітує міський голова (ст. 3.4.3 Статуту громади). Щодо звітування відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, то згідно з п.1.5. Регламенту роботи виконавчого комітету виконком міської ради координує їхню діяльність та заслуховує звіти про роботу їхніх керівників. Також, варто зазначити, що ст. 1 Регламенту роботи міськради зазначено: «міська рада та її посадові особи систематично, але не менше 2-х разів на рік інформують населення про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку, місцевого бюджету та з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність як безпосередньо, так і через пресу, телебачення, радіо».

Щодо звітування суто депутатів, то конкретних строків в місцевих нормативних актах не вказано. Говориться тільки те, що депутат міської ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання (ст.57 Регламенту роботи міськради). Проте згідно зі ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»: зазначається, що депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян.

Що ж ми маємо на практиці?

- Звітування за 2016 рік міським головою, а відповідно виконкомом та комунальними установами перед жителями міста не проводилось, на сайті міськради розміщено тільки звіт міського голови про виконання програми соціально-економічного розвитку за 2015 рік;

- На сайті відділом економічного розвитку щоквартально оприлюднюються звіти «Підсумки соціально-економічного розвитку».

- Фінансовим управлінням щомісячно публікується інформація про дохідну та видаткову частини бюджету.

- Деякі відділи та установи публікують інформацію зокрема щодо процедури державних закупівель, а саме: Управління соціального захисту населення, КЛПУ «Селидівська центральна міська лікарня», КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги», КЛПУ «Селидівська міська стоматологічна поліклініка», Відділ обліку та звітності Селидівської міської ради.

Щодо звітування депутатами, то як повідомляє Селидівська міська рада у листі-відповіді на наш запит про доступ до публічної інформації: звіти депутатів Селидівської міської про свою роботу перед виборцями планується провести в I кварталі 2017 року. За інформацію з внутрішніх джерел, звітування мало відбутися до кінця року й скоріше за все формальне: лише на папері, не зважаючи на завзяте бажання окремих депутатів організувати такі зустрічі. Хоча, попереду ще є час і можливо вдасться провести збори громадян для заслуховування депутатських звітів.

Отже, як бачимо нормативна-правова база, що описує порядок звітування органами місцевого самоврядування кожного окремо залишає бажати кращого, що в чергове говорить про відсутність волі в прийнятті рішень, щодо поліпшення механізму взаємодії.

Електронні петиції


Важливим кроком у розвитку механізмів взаємодії громадян з органами місцевої влади стало впровадження цього року системи електронних петицій. Електронна петиція – це особлива форма публічного колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів чи органу місцевого самоврядування, за допомогою якого через офіційні веб-сайти можна зібрати необхідну кількість підписів та домогтися вирішення проблем загальнодержавного чи місцевого значення.

Варто зауважити, що в Статуті громади відсутнє положення про петиції, а окреме Положення (затв. рішенням від 20.04.2016 р. №7/7-256), оприлюднене на сайті тільки в переліку рішень, затверджених на сесії від 20.04.2016 року. Це є, на наш погляд, недоліком, позаяк відсутність положення серед основної інформації сайту ускладнює його пошук. Щодо практичного застосування порталу електронних петицій, на який можна потрапити за посиланням з офіційного сайту міської ради, то тут ситуація залишає бажати кращого через низьку активність громадян. За весь час існування сайту (більше ніж півроку) зареєстровано тільки три петиції, які не набрали понад 100 голосів протягом 45-денного терміну.

Підсумовуючи дослідження механізмів взаємодії влади й громадян, вважаємо за потрібне зробити акцент на відсутності в Селидівської міської ради окремих положень по багатьох із них, які б детально описували порядок застосування цих механізмів, а також на не оприлюдненні деяких прийнятих положень на офіційному сайті. Положення, затверджені Статутом є звичайно позитивним кроком у розвитку комунікації та відкритості органів місцевого самоврядування, проте ніщо не перешкоджає створенню окремих положень та їх публікацій на офіційному сайті для більш ефективного застосування цих механізмів.

Олександр Цахнів
Координатор руху «Сильні громади» у Селидовому

10 марта, 2017

Селидовские каратисты успешно выступили на областных соревнованиях


5 марта в г.Курахово в СК «Олимпийском» прошел чемпионат Донецкой области по карате JKA WF, в котором приняли участие 120 спортсменов из разных городов.

Спортивный Клуб Карате «IPPON» г. Селидово под руководством тренера Бурмистрова Марка Витальевича принял участие в составе 7 человек (Савула Богдан, Савула Денис, Ковтун Максим, Васильченко Богдан, Лищук Камилла, Деркач Владислав, Клименко Михаил).

Выступление стало весьма успешным - наши спортсмены взяли 8 призовых мест, из них 3 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовых медали!

Теперь команда готовится принять участие на Чемпионате Украины в г. Харьков.


09 марта, 2017

Свято жінки у БК м. Гірник


Березень, це не тільки початок весни, розквіт природи, але і місяць, у якому дуже багато свят, серед яких найзначнішим є Міжнародний Жіночий День. Плідною працею розпочався цей місяць у творчому колективі БК м.Гірник.

6 березня у БК відбувся святковий концерт «Зі святом Жінки, з днем в Весни…». Відкрив свято Гірницький міський голова С.В.Коваленко, який привітав усіх жінок у залі та побажав їм злагоди, миру та жіночого щастя.

Гарний настрій на сцені створювали ведучі – Н.Кодикова, Ф.Загвозкін, Д.Воробйова, А.Колісник та творчі колективи БК та ПДЮТ м. Гірник: танцювальні колективи «Ритм», «Салют», «Шоу-гьолз» та «Зіроньки» учасники студії «Творчий квартал», учасники театрального гуртка «Чародії», гуртка художнього читання «Златоуст», ансамбль «Капітошка», народний ансамбль пісні «Горлиця», ВІА «Парадокс», солісти-вокалісти: Є. Гатаулліна, А. Шкуліпа, Р. Соколов, О. Бурма, Ф. Загвозкін, а також – група аеробіки «Спорт для всіх».

Не втрачаючи наснаги, вже 7 березня артисти БК завітали до Курахівської ЦОФ з вітальним концертом. Перед заходом до всіх жінок з вітальним словом звернувся директор фабрики Ю.М.Долбієв, який також урочисто привітав прекрасну половину підприємства. У залі панувала тепла атмосфера. Глядачі були привітні та усміхнені, радо зустрічали артистів, які творили добро та дарували позитив.

Кожен рік в березні розквітає весна та хвилює наші серця. Весна – це початок нового життя, нехай для всіх нас вона стане початком всього доброго та світлого у вашому житті! Будьте щасливі та усміхнені!

Гурток журналістики «Ексклюзив» 
БК м. Гірник07 марта, 2017

Изменения в системе юстиции

З 01.01.2017 правонаступником Селидівського міського відділу кримінально-виконавчої інспекції Управління державної Пенітенціарної служби України в Донецькій області став Селидівський міський відділ з питань пробації Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

СЕЛИДІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ (З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ)
Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

Контактні дані: вул. К. Маркса, 41 а, м. Селидове,85401,тел.: (06237) 2-34-52:

електронна скринька: kvidon15@gmail.com

Графік роботи: понеділок–четвер: 08:00–17:00; п’ятниця: 08:00–16:00; обідня перерва: 12:00–12:45; вихідний: субота, неділя

Завдання і функції уповноважених органів з питань пробації визначені Законом України "Про пробацію", Кримінальним, Кримінальним процесуальним, Кримінально-виконавчим кодексами України та іншими законами України

ПРОБАЦІЯ – ЦЕ:

1) забезпечення безпеки суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень

2) надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді)

3) організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі

4) пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань)

5) допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві

ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ?

1) особа, щодо якої складається досудова доповідь, яка перебуває у кримінальному процесі

2) особа, засуджена до кримінального покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи

3) особа, якій покарання у виді позбавлення волі замінено на покарання у виді громадських або виправних робіт

4) особа, звільнена з випробувальним терміном від відбування покарання у виді позбавлення (обмеження) волі

5) звільнена від відбування покарання вагітна жінка та жінка, яка має дитину віком до трьох років особа, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі

6) особа, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі

ПЕРЕВАГИ ПРОБАЦІЇ:

ДЛЯ ОСОБИ, яка вчинила правопорушення:

1) можливість змінитись без перебування у місцях позбавлення волі (ізоляції від суспільства), підтримка на шляху до змін

2) збереження сімейних стосунків та зв’язків у громаді

3) збереження роботи та житла

4) позитивний соціальний ефект: особа не втрачає соціальні зв’язки та шанс створити сім’ю


ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА (ГРОМАДИ):

1) убезпечення громади від вчинення повторних злочинів

2) справедливе здійснення правосуддя: баланс між карою за вчинене правопорушення, відшкодуванням завданої шкоди та інтересами членів суспільства

ДЛЯ ДЕРЖАВИ:

1) зниження злочинності

2) зниження кількості ув’язнених в місцях позбавлення волі осіб

3) позитивний економічний ефект: утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче для держави, ніж перебування на пробації; а також залишаючись у суспільстві особа не втрачає роботу та сплачує внески у держбюджет

4) дотримання міжнародних стандартів

ВИДИ ПРОБАЦІЇ (передбачено Законом України "Про пробацію"):

Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової доповіді)

Наглядова пробація – здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація

Пенітенціарна пробація – це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, влаштування до закладів охорони здоров’я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.